П`ятниця, 07.08.2020, 16:22
Вітаю Вас Гість | RSS

Методична робота
Відомі хіміки
...
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО..

Атоми, з яких складається людина, синтезовані у зірках

Щосекунди над поверхнею Землі розряджується 100 блискавок

Температура в стовбурі блискавки сягає до 20 000С, при цьому азот реагує з киснем, що призводить до утворення близько 2 млн тонн нітратної кислоти щоденно (або 700 млн тонн на рік)

Світове виробництво нітратної кислоти складає близько 30 млн тонн на рік
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2016 » Серпень » 9 » Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2016/2017 навчальному році
12:01
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2016/2017 навчальному році

Навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 н.р. здійснюватиметься*:

  • у 7 та 8 класах – відповідно до нової редакції Державного стандарту «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», затвердженого постановою КМУ від 23.11.2011р. №1392: http://mon.gov.ua/content
  • у 9 – 11 класах – за Державним стандартом базової і повної середньої освіти від 14.01.2004р. №24: http://mon.gov.ua/content

 

Навчання хімії у 2016/2017 н.р. здійснюватиметься із таким розподілом годин (в основній школі – Таблиця 1):

Таблиця 1

Клас

7 клас

8 клас

8 клас

(поглиблене вивчення хімії)

9 клас

9 клас

(поглиблене вивчення хімії)

Тижневе навантаження

1,5

2

4

2

4

Загальна

кількість год.

52

70

140

70

140

Кількість

резервних год.

5

10

20

10

15

 

 

Електронні посилання на навчальні програми:

7, 8 класи:

за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. – К.: Освіта, 2013. http://mon.gov.ua/

(нова навчальна програма, затверджена наказом Міністерства № 664 від 26.06.2012 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства № 585 від 29.05.2015).

 

9 клас:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. –  К.: Ірпінь: Перун, 2005. http://mon.gov.ua/content

 

8 класи із поглибленим вивченням:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням предметів

http://mon.gov.ua/content/ximiya%281%29.pdf

 

9 класи із поглибленим вивченням:

Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії - «Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу». – К.: Вікторія, 2009.

http://mon.gov.ua/content/chemistry.pdf

      Відповідно до нової навчальної програми з хімії у 8 клас перенесено ознайомлення зі структурою періодичної системи, де вивчається періодичний закон, зв'язок між розміщенням елемента в періодичній системі та його валентністю. Питання про основний і збуджений стан атомів вивчатиметься на прикладі атома Карбону в 9 класі, в темі «Початкові поняття про органічні сполуки». Структура програми для 8 класу зазнала найбільших змін порівняно з програмою 2005 року. Традиційно спершу вивчали основні класи неорганічних сполук, що слугувало фактологічним підґрунтям для вивчення періодичного закону й будови речовин. За такої послідовності теоретичні знання стають самоціллю для основної школи, оскільки застосовуватимуться вони будуть лише в старшій школі під час вивчення хімії елементів. Нова структура програми дає змогу розгорнуто вивчати неорганічні сполуки на основі знань про будову речовин і періодичний закон, оскільки зміст курсу 7 класу забезпечує для цього мінімальні знання про оксиди, основи, кислоти. Отже, на початок винесено теоретичний матеріал про періодичний закон, будову атома, хімічний зв’язок, будову речовин і кількість речовини. Така послідовність має сприяти глибшому розумінню й усвідомленому вивченню  складу, будови і властивостей неорганічних речовин. Періодичний закон і періодична система вивчатимуться на прикладі обмеженої кількості хімічних елементів – перших двадцяти. У зв’язку з тим, що явище радіоактивності, стабільні й радіоактивні елементи вивчаються в курсі фізики, визнано недоцільним залишати ці питання в курсі хімії.

        Розвантаження навчальної програми з хімії для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснено за такими напрямами: зокрема, у 8 класі конкретизовано зміст навчального матеріалу та вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у розділі «Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу»; у темі «Основні класи неорганічних сполук» додано матеріал про амфотерні сполуки (включення амфотерних сполук не ускладнює вивчення навчального матеріалу, а більше пов’язує його з попередньо вивченим, оскільки хімічний склад і властивості речовин логічно пов’язуються з розміщенням хімічних елементів у періодичній системі).

        У 7, 8 класах згідно з новою навчальною програмою введено рубрику «Навчальні проекти», у якій наведено орієнтовні теми проектів. Метод проектів, орієнтований на творчу самореалізацію особистості в процесі самостійної роботи учнів під керівництвом учителя, відіграє активну роль у формуванні ключових компетентностей учня, оскільки потребує самостійного здобуття знань, придбання умінь у виконанні практичних дій. Учень (учениця) має обрати одну із запропонованих тем і виконати протягом навчального року щонайменше один проект самостійно або в групі учнів. Зважаючи на те, що усі теми проектів мають міжпредметний характер, головним стає уміння пов’язати набуті в різних курсах знання і застосувати їх на практиці. Перед початком проектної роботи, для її ефективної організації, варто пояснити учням алгоритм виконання: визначити проблему, що буде вивчатися; спроектувати роботу; знайти інформацію; провести дослідження; презентувати роботу; створити портфоліо. Форма представлення (презентація) результатів проекту може бути різною: як у друкованому або мультимедійному вигляді, так і у вигляді вистав (вечорів), уроків - конференцій.

        Оцінювання навчальних проектів здійснюється індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання чи особистий внесок у груповий проект або за повноту розкриття теми дослідження й презентацію індивідуального проекту:

  • бали низького рівня учень (учениця) отримує у разі подання роботи (або частини роботи) реферативного характеру, без визначення мети й завдань проекту, а також без висновків за його результатами;
  • бали середнього рівня – за фрагментарну участь у дослідженні, хоча й за умови її вчасного виконання;
  • бали достатнього рівня – за правильне виконання своєї частини роботи у разі, якщо він (вона) не брав (не брала) участі в підсумковому обговоренні і формулюванні висновків за результатами дослідження;
  • бали високого рівня – за дослідження з повним розкриттям теми, належним оформленням роботи і презентацією індивідуального проекту або точного, вчасного виконання своєї частини спільного дослідження, визначенні мети і завдань, активній участі в аналізі результатів і формулюванні висновків.

         Захисту проектів можна присвятити частину відповідного за змістом уроку або окремий урок. У такому разі в класному журналі у графі «Зміст уроку» робиться запис: «Представлення результатів навчального(их) проекту(ів)» із зазначенням його(їх) тематики. У випадку виконання навчального проекту на уроці у класному журналі робиться запис «Навчальний проект» із зазначенням його теми.

 

          Навчання хімії у 2016/2017 н.р. здійснюватиметься із таким розподілом годин (у старшій школі – Таблиця 2 та 3):

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

 Таблиця 2

Клас і рівень вивчення

10 клас

стандарт

10 клас академічний

10 клас профільний

10 клас

поглиблене

Тижневе навантаження

1

1

4

4

Загальна кількість год.

35

35

140

140

Кількість резервних год.

5

5

15

10

Таблиця 3

Клас і рівень вивчення

11клас

стандарт

11 клас академічний

11 клас профільний

11 клас

поглиблене

Тижневе навантаження

1

2

6

6

Загальна кількість год.

35

70

210

210

Кількість резервних год.

5

5

20

20

 

 

Посилання на програми 10-11 класів за рівнями:

 

Стандарт: http://mon.gov.ua/content/himia-st.pdf

Академічний: - http://mon.gov.ua/content/himia-ak.pdf

Профільний: - http://mon.gov.ua/content/himia-pr.pdf

Поглиблене вивчення:

http://mon.gov.ua/content/himia-pogl.pdf

 

Для ВНЗ І-ІІ р.а. згідно листа ІМЗО від 01.03.2016 №2.1/10-370 чинною є програма з хімії 2010 року. Посилання на лист і програму:

http://www.imzo.gov.ua/2016/03/01/list-imzo-vid-1-03-2016-2-1-10-370

 

          Учителям хімії у 2016/2017 н.р. рекомендуємо керуватися наступними нормативними документами:

         1. Під час оцінювання навчальних досягнень учнів: 9-11 класів – Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОНмолодьспорт від 13.04.2011 №329; 7 та 8 класів – відповідно наказом МОН від 21.08.2013 №1222. Обов’язковими видами оцінювання й надалі залишаються: поточне, тематичне, семестрове та річне. Мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік: 35 годин – 4 тематичні; 70 годин – 6 тематичних; 140 годин – 8 тематичних. Необхідність збільшення кількості тематичних визначається вчителем.

Обов’язкове проведення однієї контрольної роботи впродовж семестру, двох – за рік. Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші та зберігаються в кабінеті хімії упродовж року.

Практичні роботи оцінюються всі, лабораторні досліди – вибірково, на розсуд вчителя. Відпрацювання пропущених практичних робіт проводити недоцільно.

Оцінка за ведення зошитів із хімії не виставляється.

Тематична оцінка коригуванню не підлягає.

          2. Заповнення класного журналу: згідно з наказом МОН від 03.06.2008 № 496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Має простежуватися відповідність дат правої і лівої сторінок журналу, зокрема під час проведення практичної або контрольної роботи. При наявності виправлених оцінок має стояти підпис учителя, який засвідчує внесені зміни.

         3. Допустима тривалість підготовки домашніх завдань: у 7-9 класах – до 180 хв.; 10-11 класи – до 240 хв. відповідно. Фізіологічно оптимально приступати до виконання домашніх завдань після 1,5-2 - годинного перебування на свіжому повітрі.

        4. Під час організації роботи кабінетів хімії врахувати: наказ МОН «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.12.2012 № 1423; «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770; наказ МНС «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів» від 16.07.2012 №992. При розробленні інструкцій керуватися додатком до листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-498 Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів». При організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах керуватися додатком до листа МОН України від 16.06. 2014 р. № 1/9-319.

Відповідно до цих документів на початку навчального року розробляються та оновлюються всі Інструкції з безпеки життєдіяльності, строк дії яких не більше п’яти років. У кабінетах хімії обов’язково має бути «Інструкція з безпеки життєдіяльності під час роботи у кабінеті», яка затверджується наказом по навчальному закладу і може бути розроблена завідуючим кабінетом. Під час розробки такої інструкції варто опиратися на нормативні документи, зокрема,  лист МОН від 01.02.2012 №1/9-72 «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах». До роботи у кабінеті хімії допускаються учні, що пройшли вступний та первинний інструктажі, про що мають бути записи у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

У наявності в кабінетах-лабораторіях має бути «Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт», «Інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла у кабінеті хімії», «Інструкція при роботі з органічними розчинниками у кабінеті хімії», «Інструкція щодо роботи з кислотами і лугами у кабінеті хімії», «Інструкція щодо організації роботи з металевим натрієм у кабінеті хімії», «Правила користування витяжною шафою у кабінеті хімії», «Правила зберігання хімреактивів у кабінеті хімії», «Порядок провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом», «Методичні поради щодо зберігання та використання хімічних реактивів і прекурсорів». Навчальною програмою з хімії передбачено виконання хімічного експерименту, а саме: демонстраційних, лабораторних дослідів та практичних робіт. Для забезпечення виконання навчальної програми з хімії необхідно мати в кабінеті відповідне хімічне обладнання та реактиви. Перелік даного обладнання та хімічних реактивів затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2005 № 79 «Про затвердження базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів», а також на громадському обговоренні знаходиться проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів». Рекомендуємо учителям хімії звертатись до адміністрації навчального закладу з приводу виділення коштів на закупівлю необхідних хімічних реактивів та посуду для виконання навчальної програми з хімії. Деякі досліди можна замінити доступнішими в умовах конкретної школи, використовуючи матеріали ППЗ «Віртуальної лабораторії». Учителям потрібно дотримуватися рекомендацій щодо орієнтовних об’єктів екскурсій.

Відповідно до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» і Постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р. № 1203» деякі хімічні речовини підлягають заходам контролю щодо їх зберігання та обліку. З огляду на зазначене, рекомендуємо не зберігати в навчальному закладі калій перманганат, ацетон і толуен, а сульфатну та хлоридну кислоти зберігати у вигляді їх водних розчинів з масовими частками менше 45% і 15% відповідно.

Рекомендуємо учителям хімії розробити на 2016/2017 н.р. перспективний план оновлення матеріально-технічної бази кабінету (лабораторії) хімії, користуючись при цьому проектом наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів».

Адміністрації навчальних закладів посилити контроль за виконанням посадових обов’язків лаборантами хімії та підвищенням рівня їх кваліфікації.

        5. Санітарні вимоги: Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01: 9.8. Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів бажано через кожні 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей. Тривалість безперервного застосування на уроках різних технічних засобів навчання: 5-7 класи – відео- досліди та демонстрації 20-25хв., 8 -11 класи – відео-досліди та демонстрації – 25-30 хв. Після занять з відеодисплейними матеріалами необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці. Фізкультхвилинки включають 3-4 вправи, які виконуються 3-4 рази в середньому темпі. Тривалість фізкультхвилинки – 2-3 хвилини. Необхідно включати в комплекс вправи для відпочинку очей, дихальні вправи, вправи на координацію рухів.

Із результатами конкурсного відбору підручників для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів можна ознайомитися на сайті МОН за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/konkurs-pidruchnikiv-2016/. Учителі хімії можуть ознайомитися із переліком підручників для учнів 8 класу, які друкуватимуться за державні кошти, а також із підручниками, що будуть перекладені на мови національних меншин відповідно до додатків до наказів МОН від 27.05.2016 №585 та №586. У разі затримки із доставкою підручників користуватися підручниками хімії минулих років випуску, електронними версіями нових підручників та електронними додатками до підручників. За можливості використовувати зошити з друкованою основою для проведення практичних робіт або зошити «три в одному» (робочий зошит + зошит для практичних робіт + зошит для контролю знань), яким надано гриф МОН.

 

За умови опублікування до 1 вересня 2016 року оновленого списку програм та курсів за вибором, вони будуть додатково розміщені на сайті ІППОЧО.

 

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії

Назва програми, автор

Клас

Видав-ництво

Документ про надання грифа

Навчальна програма курсу за вибором «Пропедевтичний курс хімії»                         (автор  Булєєва Л.В.)

5-6

 

Лист МОН  від 05.08.2013

№ 1/11-12527

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів «Хімія». Варіативна складова Типових навчальних планів

5-11

Мандрівець

Лист ІІТЗО від 18.02.2014

№ 14.1/12-Г-137

Навчальні програми елективних курсів та факультативів з хімії

(автори Юзбашева Г.С., Олійник Т.А.)

5-11

Айлант

Лист МОНмолодьспорту

від 11.07.2012

№ 1/11-11336

Навчальна програма з курсу «Абетка самоосвіти школяра з хімії»

(автор Коростіль Л.А.)

7

 

Лист ІІТЗО від 01.02.2011

№ 1.4/18-Г-47

Навчальна програма курсу за вибором «Основи загальної та неорганічної хімії»

(укладач Гранкіна Л.А.)

7-9

Російсько-українська гуманітарна гімназія м. Києва

Лист ІІТЗО від 27.11.2014

№ 14.1/12-Г-1818

Збірник «Навчальні програми інтегрованих гуртків. Хімія. 7-11 класи

(автори Юзбашева Г.С., Гонта О.В.)

7-11

КВНЗ «Херсонська академія непе-рервної освіти

Лист ІІТЗО від 06.08.2014

№ 14.1/12-Г-1487

Навчальна програма факультативного курсу «Хімія в сільському господарстві»

(автор Біла Т.В.)

10

Київський ОІПОПК

Лист ІІТЗО від 06.04.2015

№ 14.1/12-Г-200

Навчальна програма курсу за вибором «Хімічна екологія» для природничого та фізико-математичного профілів

(автор Наумова Ю.М.)

10 (11)

Київський ОІПОПК

Лист ІІТЗО від 06.08.2014

№ 14.1/12-Г-1490

Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів (ч. 1)

(автори Речицький О.Н, Юзбашева Г.С.)

10-11

Айлант

Лист МОНмолодьспорту

від 11.07.2012

№ 1/11-11335

Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів (ч. 2)

(автори Речицький О.Н, Юзбашева Г.С.)

10-11

Айлант

Лист МОН від 19.07.2011

№ 1/11-6298

Навчальна програма курсу за вибором «Основи медичної хімії» (автор Бурлака Л.А.)

10-11

 

Лист ІІТЗО від 21.03.2014

№ 14.1/12-Г-451

Навчальна програма факультативного курсу «Юний фармацевт» для 10 (11) класу (автори Бобкова О.С., Кравченко В.Л.)

10 (11)

 

Лист ІІТЗО від 20.07.2015

№ 14.1/12-Г-909

Навчальна програма курсу за вибором «Хімія полімерів» (автори Скляр А.М., Сударева Г.Ф., Матейко А.В.)

11

 

Лист ІІТЗО від 10.06.2011

№ 1.4/18-Г-368

Навчальна програма курсу за вибором «Основи біоорганічної хімії» (автор Орлова С.В.)

11

 

Лист ІІТЗО від 17.02.2014

№ 14.1/12-Г-135

 

 

Проведення учнівських олімпіад, турнірів та конкурсів з хімії

       У 2015/2016 н.р. Чернівецька область приймала на своїх теренах ХХІІІ Всеукраїнський турнір юних хіміків. Вперше була сформована збірна команда області, яка прийняла участь у турнірному русі. Започатковано проведення щорічних обласних турнірів із хімії з метою (за наявності фінансування) представлення команди від Чернівецької області на Всеукраїнському рівні. Активізувавши турнірний рух, починаючи від проведення шкільних турнірів, районних/міських вдасться підвищити зацікавленість учнів наукою та сприяти фаховому зростанню учителів хімії, адже задачі турніру далеко виходять за рамки шкільної програми. Рекомендуємо у 2016/2017 н.р. провести у рамках предметного тижня з хімії або тижня дослідів турніри юних хіміків згідно з правилами і завданнями, розміщеними на сайті http://chemturnir.org.ua. За можливості долучення спонсорів для представлення команди Чернівецької області на XXIV Всеукраїнському турнірі юних хіміків звертатися до методиста хімії ІППОЧО.

Збірна команда Чернівецької області на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2015/2016 н.р. (м. Дніпропетровськ) у складі 6 учнів та 2 керівників команди гідно представила Буковину. Дипломом ІІІ ступеня нагороджено Готинчана Андрія, учня 10 класу Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради (учитель хімії – Скіп Галина Володимирівна, тренер – Горбик Тетяна Миколаївна).

Зазначаємо, що у 2016/2017 н.р. І та ІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії будуть проводитись і для учнів 7 класів. Учителям хімії рекомендуємо розробити завдання для проведення шкільного етапу з урахуванням знань учнів із предмету «Природознавство».

Для якісної підготовки учнів до олімпіади користуватися наведеними Інтернет-посиланнями наприкінці даних рекомендацій, а також централізовано звертатися за підтримкою до Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім.Ю.Федьковича для відпрацювання навичок практичної діяльності учнів із лабораторним посудом та хімічними реактивами. Систематично працювати із обдарованими учнями, робити акцент на розв’язанні розрахункових задач з хімії Для успішної підготовки до олімпіади використовувати «Орієнтовну програму підготовки обдарованих учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії» (розміщено на сайті ІППОЧО), створювати банк олімпіадних завдань і розв’язків різних етапів олімпіади з хімії, проводити аналіз типів завдань за минулі роки, аналізувати виступи своїх вихованців, проводити детальний розбір і «роботу над помилками».

Доводимо до відома громадськості, що у 2017р. IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії проходитиме у Чернівецькій області. Відповідно планується організація багатьох заходів із залученням учнів, учителів хімії, інформатики, образотворчого мистецтва. Із усіма пропозиціями щодо якісного проведення даного заходу, можливістю і бажанням долучитися спонсорів, звертатися до методиста хімії ІППОЧО.

Рекомендуємо учителям хімії долучати учнів до заочної участі у Всеукраїнському Інтернет-турнірі із природничих дисциплін (www.vpd.inhost.com.ua).

Для роботи з обдарованими учнями та проведення якісної позаурочної роботи учителям хімії у 2016/2017 н.р. пропонуємо організувати учнів 1 – 11 класів до участі у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус», яка відбудеться 15 грудня 2016 року (реєстрація триватиме з 1 вересня до 15 листопада 2016 року на сайті: http://www.helianthus.com.ua/). А також із метою підвищення фахової ерудованості й рівня тестологічних знань долучатися учителям хімії до участі у конкурсі «Геліантус учитель». Участь учителів є безкоштовна й анонімна. З усіма питання щодо участі у грі звертатися до регіонального представника: П.С. Чухненко.

Пропонуємо учителям хімії використовувати при викладанні предмету минулорічні методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання, у яких зазначено внесок українських науковців та педагогів у розвиток науки.

Зазделегідь повідомляємо, що у 2018 році Україна братиме участь у дослідженнях PISA (Programme for International Student Assessment, офіційний веб-сайт програми www.oecd.org/pisa), що проводиться кожні три роки. У ньому беруть участь 15-річні учні з більш як 70 країн світу. У вибраних навчальних закладах проводитимуться тестування із природничих наук, які мають на меті визначити в учнів здатність до використання знань і умінь з природничих наук у життєвих ситуаціях. Тому рекомендуємо вже із цього навчального року підвищити кількість завдань практичного спрямування на уроках.

 

Корисні посилання для учителів хімії:

Віртуальна навчальна лабор

«Дидактичні аспекти методичного забезпечення вивчення хімії в 7-му ласі»(спікер: Гладюк ММ)

Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=jZLyGIl7r8w Презентація: http://www.slideshare.net/e-ranok_2010/7-49555715

  • «Досконалі навчальні програми, якісні підручники, кваліфіковані вчителі, добре оснащені кабінети хімії — запорука прогресу хімічної освіти» (спікер: Попель П. П.)
    Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=aFid34ECtzY
  • Передовий педагогічний досвід:

https://svetlanalubareva.wordpress.com/; http://chemistry149.blogspot.com/;  http://rogozhnikova-ov.livejournal.com/; http://www.burda-tetyana.16mb.com/; http://lenavashchuk.ucoz.ru/; http://nasaskola.ucoz.net/; http://lenguageofchemistry.blogspot.com/; http://gulianitska.blogspot.com/; https://himik2014.blogspot.com/; http://web28chemistry.blogspot.com/; http://chimius.blogspot.com; http://himbiotokmak.blogspot.com/; http://himiablog.blogspot.com/; http://zncoolchem.blogspot.com/; http://klapkiv.blogspot.com/; http://koval250.blogspot.com/; http://kovtun-vm.at.ua; http://oko1578.blogspot.com/; http://www.galchimiki.at.ua/; http://atomik72.blogspot.com/; https://sites.google.com/site/nvk26kabxim/; http://6vec.blogspot.com/; http://shizhanna1970.blogspot.com/http://blog-edu.wix.com/dinashulman#!-/c19c3

 

 

Категорія: Цікаво знати | Переглядів: 6418 | Додав: school | Теги: Методичні рекомендації щодо виклада | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Батькам
...

Відеоканал
ВІДЕОУРОКИ З ХІМІЇ
Відеодосліди
Дистанційна освіта


Корисні посилання
Кнопка сайту
Я буду вам вдячний, якщо ви розмістите кнопку сайту у себе на сайті.

Календар
«  Серпень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту

Дякую, що завітали на мій сайт
Юридична адреса: 64683, с.Садове, вул.миру,8 Лозівський р-н, Харківська обл.;
Е-mail: jarosh_ryslan@ukr.net
ruslan.jarosh@yandex.ua
2020рікБезкоштовний конструктор сайтів - uCoz